Circulair
Klimaatadaptief
Natuurinclusief

Waar duurzaamheid voor velen een hol begrip aan het worden is, gebruiken wij het met steeds meer overtuiging. Het is voor ons een overkoepelende term voor een circulaire, energieneutrale, klimaatadaptieve en natuurinclusieve aanpak.


Wij werken aan een toekomst voor de bouw. Waarin we geen afval meer produceren. Reageren op een veranderd milieu en dat betrekken in ons ontwerp. Wij willen een positieve impact hebben op de wereld.

Onze vijf kernwaarden
1. Aestainability & Susthetics: de schoonheid van duurzaamheid en de duurzaamheid van schoonheid;
2. Circulair ontwerp: Materiaal, flexibiliteit, classificatie, realistisch naar budget;
3. Collectief proces: Iedereen is verantwoordelijk, we bouwen samen;
4. Sociale verantwoordelijkheid: Wat doet een ontwerp met mensen, de plek, relaties, interactie;
5. Initiatief nemen: Durf en innovatie.

Circulair

Samen werken wij aan een toekomst waarin circulair bouwen vanzelfsprekend is. Mensen houden van hun leefomgeving wanneer deze is vormgegeven vanuit tradities. In de toekomst wonen we in gebouwen die energie produceren. We bouwen met materialen uit de grondstoffenkringloop. Afval bestaat niet meer. Aan het begin van deze verandering grijpen wij samen met onze opdrachtgevers de vrijheid, ervoor te kiezen onze leefomgeving mooier te maken en een positieve impact te hebben op de wereld.

40% van het afval dat we in Nederland maken komt van de bouw. In 2016 hebben wij in Rotterdam ons eigen huis gebouwd. De gevel van het huis is gemaakt van een steen geproduceerd uit afval. Daardoor is er 15 ton puin van de afvalberg verdwenen.

Door bij elk project voor de juiste materialen te kiezen werken we aan een toekomst zonder afval. Als je een materiaal kiest, moet je ook bedenken waarvoor het is. Wanneer is het duurzamer om iets te bouwen wat lang mee gaat maar flexibel gebruikt kan worden en wanneer moet je het eenvoudig kunnen hergebruiken of recyclen? Door het gebouw in te delen in verschillende lagen weten we op alle niveau’s samen met onze opdrachtgever de juiste materialen te kiezen.

Met onze bakstenen gevel hadden we een primeur, deze was nog nooit eerder toegepast. De bouw is conservatief, innovatie wordt niet zomaar geaccepteerd. We hebben met het kiezen voor de waste-based-brick Stonecycling de kans te geven te laten zien dat ze een product hebben waarmee je kan bouwen. We onderzoeken naar mogelijkheden te innoveren. We bouwen waar mogelijk modulair of in hernieuwbaar materiaal.

De transitie naar duurzame energie is reeds ingezet. Energie-neutraal is al bijna de standaard. Wij versnellen nu ook de transitie naar werkelijk duurzame gebouwen, energie-neutraal, flexibel en hernieuwbaar.

De toekomst van architectuur maken wij circulair!

Integrale ontwerpkeuzes verankeren onze
duurzame kernwaardes in de bouwmethodiek.
Bij elk project kiezen we bewust wat de bron is van toe te
passen materialen. Hiervoor gebruiken we de Lagen van Brand om
losmaakbaarheid en levensduurverlenging te optimaliseren.

Klimaatadaptief

Wij hebben een enorme impact op de wereld. Veel van wat we nu meemaken komt door processen die jaren geleden al in gang zijn gezet. We moeten hiermee zien om te gaan, door ons aan te passen aan die telkens veranderende realiteit. Klimaatadaptatie is voor ons onderdeel geworden van elke opgave.

Hoe ga je om met extreme regenval of lange tijd van droogte? Wat kan het gebouw en haar inpassing in de omgeving hierin bijdragen? Hoe zorg je voor een omgeving die leefbaar blijft en niet te veel opwarmt in de zomer?

Een grote verdiepingsslag op dit onderwerp hebben wij kunnen maken door aan verschillende onderzoeksopdrachten te mogen werken. In samenwerking met Hosper, Sweco en GEP hebben we voor de BNA en Woonstad onderzoek gedaan naar de kansen voor klimaatadaptatie in Het Lage Land, Rotterdam. Letterlijk een van de laagst gelegen stukjes Nederland. Ook hier werd duidelijk dat alleen integrale oplossingen op de langere termijn waardevolle investeringen zijn.

Natuurinclusief

Op basis van de natuur die aanwezig is op en rond onze plannen bepalen we een strategie voor het verbinden van deze biotopen. Met het advies van ecologen kunnen we zo plannen maken die ook goed zijn voor de natuur. Nestkasten voor vogels en insecten in de gevel zetten we in als ornament. Je mag best zien dat er niet alleen mensen wonen in onze plannen. Het beleven van die natuur is trouwens ook goed voor het verlagen van het stressniveau van de mensen die er wonen.