>>>

Samen werken wij aan een toekomst waarin circulair bouwen vanzelfsprekend is. Mensen houden van hun leefomgeving wanneer deze is vormgegeven vanuit tradities. We wonen in gebouwen die energie produceren in balans met natuur en de aarde.

De bouw zou geen afval meer moeten produceren. Sterker nog, we willen samen met partners in de bouw de afvalberg verkleinen.

Daarom bouwen we met materialen uit de grondstoffenkringloop. Afval bestaat niet meer. Aan het begin van deze verandering grijpen wij samen met onze opdrachtgevers de vrijheid, ervoor te kiezen onze leefomgeving mooier te maken en een positieve impact te hebben op de wereld.

Circulair
Radicaal en realistisch typeert onze aanpak het beste. We definiëren aan het begin van een project wat de ambitie is en houden samen met opdrachtgever en stakeholders hieraan vast.

Natuurinclusief
Samen met ecoloog en landschapsarchitect maken we ruimte voor de natuur in onze plannen. Met de 5-V’s als houvast kijken we verder dan alleen de gebouwde omgeving.

Klimaatadaptief
We bouwen voor het klimaat. Zo voorkomen we met onze plannen verdere opwarming van de aarde en voorzien we in maatregelen die nodig zijn om met de klimaatverandering samen met de natuur te leven.

Hortus Ludi: winnaar Vakjuryprijs Architectuurprijs Nijmegen!
Fotografie: Maarten van Apeldoorn

Onze ambities voor circulair, natuurinclusief en klimaatadaptief komen samen in Hortus Ludi”