Studio Architectuur MAKEN

Samen werken wij aan een toekomst waarin circulair bouwen vanzelfsprekend is. Mensen houden van hun leefomgeving wanneer deze is vormgegeven vanuit tradities. In de toekomst wonen we in gebouwen die energie produceren. We bouwen met materialen uit de grondstoffenkringloop. Afval bestaat niet meer. Aan het begin van deze verandering grijpen wij samen met onze opdrachtgevers de vrijheid, ervoor te kiezen onze leefomgeving mooier te maken en een positieve impact te hebben op de wereld.

Missie:
Wij werken aan een toekomst waar we met de bouw geen afval meer produceren. Sterker nog, we willen samen met partners in de bouw de afvalberg verkleinen.

Kernwaarden:
1. Aestainability & Susthetics: de schoonheid van duurzaamheid en de duurzaamheid van schoonheid;
2. Circulair ontwerp: Materiaal, flexibiliteit, classificatie, realistisch naar budget;
3. Collectief proces: Iedereen is verantwoordelijk, we bouwen samen;
4. Sociale verantwoordelijkheid: Wat doet een ontwerp met mensen, de plek, relaties, interactie;
5. Initiatief nemen: Durf en innovatie.

40% van het afval dat we in Nederland maken komt van de bouw. In 2016 hebben wij in Rotterdam ons eigen huis gebouwd. De gevel van het huis is gemaakt van een steen geproduceerd uit afval. Daardoor is er 15 ton puin van de afvalberg verdwenen.

Door bij elk project voor de juiste materialen te kiezen werken we aan een toekomst zonder afval. Als je een materiaal kiest, moet je ook bedenken waarvoor het is. Wanneer is het duurzamer om iets te bouwen wat lang mee gaat maar flexibel gebruikt kan worden en wanneer moet je het eenvoudig kunnen hergebruiken of recyclen? Door het gebouw in te delen in verschillende lagen weten we op alle niveau’s samen met onze opdrachtgever de juiste materialen te kiezen.

Met onze bakstenen gevel hadden we een primeur, deze was nog nooit eerder toegepast. De bouw is conservatief, innovatie wordt niet zomaar geaccepteerd. We hebben met het kiezen voor de waste-based-brick Stonecycling de kans te geven te laten zien dat ze een product hebben waarmee je kan bouwen. We onderzoeken naar mogelijkheden te innoveren. We bouwen waar mogelijk modulair of in hernieuwbaar materiaal.

De transitie naar duurzame energie is reeds ingezet. Energie-neutraal is al bijna de standaard. Wij versnellen nu ook de transitie naar werkelijk duurzame gebouwen, energie-neutraal, flexibel en hernieuwbaar.

De toekomst van architectuur maken wij circulair!