Willemskwartieropdrachtgever: Consortium Stappegoor (een samenwerking van BPD Gebiedsontwikkeling & Synchroon)
partners: DAT Architecten, Karres en Brands en Bureau Stadsnatuur
in ontwikkeling
locatie: Tilburg
type: woningbouw (60 woningen)
oppervlakte: 74 – 185 m² GO per woning
duurzame thema’s:


Van gevangenis naar natuurinclusieve en kindvriendelijke woonwijk

Een nieuwe interpretatie van het oude verhaal van de Willem II Kazerne in Tilburg vormde de basis voor het ontwerp van het Willemskwartier. Dit project markeert een nieuw hoofdstuk, waarin prachtige huizen aansluiting vinden bij zowel de karakteristieke kazerne als de natuurlijke omgeving van Tilburg. Voor het metselwerk zijn drie innovatieve verbanden ontwikkeld: het vleermuis-, zwarteroodstaart- en gierzwaluwverband. Hun voorkeuren voor schuilplaatsen hebben we geïntegreerd in het ontwerp van het metselwerk. Zo brengen we natuur en wonen letterlijk bij elkaar.

In samenwerking met Synchroon en BDP, hebben we met DAT architecten een ontwerp gerealiseerd voor de Willem II Kazerne. Het plan omvat diverse clusters die gezamenlijk één biotoop vormen, waarbij elk cluster een specifieke diersoort ondersteunt. Zo kunnen bewoners in de zomer genieten van het gefluit van koolmezen, dankzij de bomen en hagen die hierop zijn afgestemd, terwijl anderen vlinders zien fladderen rondom bloeiende struiken en grassen.

previous arrow
next arrow
Slider

Connectie met buiten

Je hebt altijd de connectie met buiten en overal waar je bent is het mooi. De lange, brede noord-zuidstraten hebben Delfste stoepen die je bij je huis kunt betrekken. De korte, smalle oost-weststraten hebben groenstroken aan weerskanten. Dus waar je ook woont: je ‘voortuin’ ziet er altijd goed uit. In de patiowoningen woon je zelfs om je tuin heen. Alle hoekwoningen zijn zo ontworpen dat je vanaf de straat naar een mooie gevel kijkt, niet naar een blinde muur of schutting.

Met de statige Koning Willem II kazerne als poortwachter, ontstaat er een nieuwe wijk met statuur: het Willemskwartier.
Fase 2a is nu in verkoop. Interesse? Hier vind je meer informatie.


De van oudsher afgesloten
kazerne verandert van een
verhard terrein in een natuurlijke,
groene plek en wordt
daarmee natuurinclusief.

Slider