Vlietvoorde - wonen in de natuur


 

vlietvoorde_architectuurmaken_pier

Gemeente Leidschendam-Voorburg kiest voor Ontwerpcollectief Vlietvoorde: Duurzaam wonen te gast in cultuurhistorisch landschap van de Duivenvoordecorridor

Het Ontwerpcollectief Vlietvoorde wint de tender voor Vlietvoorde, een nieuwe duurzame woonbuurt in de Duivenvoordecorridor tussen de Veursestraatweg en de Vliet. De gemeente Leidschendam-Voorburg kiest voor onze inzending van Schouten en de Jong Projectontwikkeling (in samenwerking met gebiedsontwikkelaar BPD), met als ontwerpteam Stijlgroep landschap en stedelijke ruimte, SeARCH en Architectuur MAKEN. Ons plan scoort hoog op het gebied van landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en een bijzonder woonmilieu. De woningen zijn te gast in het unieke landschap tussen duinen en polder.

Vlietvoorde ligt op de grens van strandwallen en veenweidegebied. Het landschap is uitgewerkt in vier deelgebieden: bos, kreek, landgoed en waterplas. Uniek aan het winnende plan is dat de pompen worden stilgezet. Hierdoor wordt een deel van het landschap teruggegeven aan de natuur. Door de onderbemaling te stoppen, komt het landschap deels weer onder water te staan. Het plan benadrukt zo de overgang van strandwal naar veenweidegebied: hoog en droog wonen in een bos, en aan de kant van de Vliet wonen bij, en zelfs in, het water. De architectuur voegt zich naar deze verschillende landschappelijke kwaliteiten. Zo vormt Vlietvoorde een duurzame hechte woongemeenschap, die te gast is in de natuur.

vlietvoorde_architectuurmaken_vogelvlucht

Cultuurhistorische kwaliteiten
Het landschap bepaalt de identiteit van de woonvelden. Karakteristieke gebiedskenmerken, zoals de strandwal, het coulisselandschap, de opvaarten en de Vliet, vormen de basis voor de nieuwe woonbuurt. Water en groen wisselen elkaar hierin af. De deelgebieden bos, kreek en waterplas, versterken de cultuurhistorische kwaliteiten. Het 17e-eeuwse landgoed Oostbosch wordt op een beeldbepalende 21e-eeuwse wijze opnieuw vormgegeven als gezamenlijk  forum voor duurzame voorzieningen en sociale activiteiten. Het Romeinse kanaal van Corbulo, dat door het gebied loopt krijgt een centrale plaats in het plan. Dieper gelegen prehistorische resten blijven behouden door ‘archeologisch vriendelijk’ te bouwen.

woonhuis_vlietvoorde_water_architect

Circulaire systemen
Er komen circa 130 duurzame woningen in Vlietvoorde. Het CLT-bouwsysteem (Cross Laminated Timber) is milieuvriendelijk, en eenvoudig te monteren óf demonteren. De woningen zijn optimaal geïsoleerd en worden aangesloten op warmtepompen, in plaats van gasaansluitingen. Naast natuurlijke aanvoer van verse lucht, krijgen de woningen CO2-gestuurde ventilatie. De buurt is klimaatadaptief door het waterbergend vermogen en de eigen biologische waterzuivering. Voor bewoners en bezoekers wordt ook voedsel op het landgoed geproduceerd. De gesloten grondbalans en de toepassing van hernieuwbare grondstoffen dragen bij aan de circulaire systemen in Vlietvoorde.

woonhuis_bos_droomhuis_zelfbouw

Sociale duurzaamheid
Vlietvoorde biedt een gedifferentieerd aanbod aan landschappelijke woonmilieus in een leefomgeving, die met elkaar wordt gedeeld. De toekomstige bewoners hebben geen privétuin, maar delen de groene landschappelijke ruimte met elkaar. Er komen wandel- en fietspaden door Vlietvoorde waardoor het ook voor recreanten interessant is om te ontdekken en te beleven. De levensloopbestendige woonvormen zijn gericht op sterke sociale cohesie, een hechte gemeenschapsvorming, grote mate van bewustwording, duurzaamheid en zelfvoorzienendheid. Collectief autobezit en autodelen wordt gestimuleerd, net als het gebruik van openbaar vervoer en langzaam-verkeerroutes. De inrichting van het landschap stimuleert de bewoners elkaar te ontmoeten en nodigt uit tot bewegen.

Meer informatie: www.vlietvoorde.nl en www.landgoed-vlietvoorde.nl

Creek-View-k