Vakschool Nimeto


Nimeto is een praktische school van aanpakkers, van creatieve ruimtemakers, en het gebouw is een weerspiegeling daarvan. Door uit te gaan van de kracht van het bestaande gebouw maken wij met een realistisch plan ruimte voor ruimtemakers. Door efficiënt gebruik te maken van de huidige structuur van het gebouw kan het gewenste programma dusdanig in de huidige schil worden ondergebracht dat er maar minimale toevoegingen nodig zijn.

interieur_school_architect_transformatie_renovatie

Verbinding en ontmoeting

De verschillende opleidingen zijn nu verdeeld over twee gebouwen die los van elkaar lijken te werken. Om van Nimeto weer een geheel te maken en meer ontmoeting tussen de studenten te stimuleren verbinden wij de gebouwen aan elkaar verbinden met een grote groene buitenruimte.

Hoewel iedere student zijn eigen cluster heeft zijn er ook gedeelde afdelingen zoals de kantine, Labora en het Taal & Rekencentrum. Door strategische plaatsing van deze gedeelde afdelingen ontstaat er een circulatie van de studenten door het gebouw en de buitenruimte. Een verbindende route van ontmoeting om de tuin heen, door en langs de clusters.

vakschool_nimeto_architectuur_scholenbouw_utrecht

landschap_scholenbouw_architectuur_maken_utrecht

Identiteit en samenwerking

Nimeto is een unieke school waar elke dag bijzonder maar ook veel werk wordt gemaakt. Ons idee is om de route die wij maken door de verschillende clusters een uitstalling te laten zijn van studentenwerk. Deze uitstallingen komen alleen tot stand als alle clusters samenwerken en zouden onderdeel kunnen zijn van het lesprogramma van Nimeto. Wat er in de uitstalling staat is elke keer weer een verrassing en een visitekaartje voor de afdeling.

nimeto_etalage_architect_renovatie

In de buitenruimte plaatsen we drie verschillende paviljoens die op eenzelfde manier als de uitstalling in de gang onderhouden, veranderd en ingezet kunnen worden als onderdeel van het lesprogramma. Tezamen laten de activiteiten in de paviljoens en de buitenruimte aan de buitenwereld zien waar Nimeto trots op is: haar studenten en hun kunde.

paviljoen_school_architect_duurzaam_flexibel

nimeto_paviljoen_renovatie_herbestemming_transformatie

interieur_school_nimeto_utrecht_architectuur_maken