Swanladriehoek


renders: www.parallel.nl

opdrachtgever: Synchroon
partners: ECHO Urban Design en Knaap
in ontwikkeling/verkoop
locatie: Zevenhuizen
type: woningbouw
woningaantallen: 212 (123 grondgebonden woningen, 89 appartementen)
oppervlakte: 31.200 m2 BVO
duurzame thema’s:


Natuurinclusieve en klimaatadaptieve woonwijk

We transformeren deze polder in Zevenhuizen tot natuurinclusieve en klimaatadaptieve woonwijk. In de bouw van deze woningen gaan we uit van biobased materialen om de CO2 footprint zo laag mogelijk te maken. Dit onderzoeken we in het bouwteam met Knaap bouwbedrijf. Inmiddels werken we samen met Echo aan een wijk waar we meer groen toevoegen dan dat er nu aanwezig is. Door deze samenwerking worden landschap en gebouw een geïntegreerd ontwerp waarmee we de biodiversiteit kunnen versterken, het wordt een wijk waar je leeft met de natuur. Het eerste gedeelte is nu in verkoop.

previous arrow
next arrow
Slider
renders: www.parallel.nl

Onze beloftes

Vier beloftes, die we aan het begin van het proces deden, die we met alle partijen hebben bewaakt gaan leiden tot een ongekend ambitieuze en groene woonwijk.

I. De woningen vergroten het groene oppervlak van de wijk
Het dak is het grootste oppervlak dat we aan groen kunnen toevoegen. Alle grondgebonden woningen krijgen groendaken, effectief tegen hittestress, voor waterretentie, voor het koel houden van de woning en bijdragend aan de biodiversiteit.

2. Bio-based bouwen is het vertrekpunt
Het is de ambitie om het casco te bouwen in een houtsysteem. Uiteindelijk is gekozen één fase van de grondgebonden woningen in CLT te bouwen. Gevel en afbouwmaterialen zijn waar mogelijk bio-based en demontabel.

3. Natuurinclusieve en klimaatadaptieve verbijzonderingen
Ze zijn integraal onderdeel van het ontwerp en afgestemd met de ecoloog. De verbijzonderingen reageren op de context, zorgen voor herkenbare plekken in de wijk en bepalen de klimaatadaptieve en natuurinclusieve identiteit van de wijk.

4. Één architectuurtaal voor de wijk
De verschillende typen woningen vormen één familie. Ze zijn vormgegeven met dezelfde bouwstenen, met rust en eenvoud in hun compositie, zodat een wijk ontstaat waar mensen zich thuis voelen. Het plan is ontworpen met het oog op sociale cohesie. De natuurinclusieve en klimaatadaptieve verbijzonderingen zijn onderdeel van de ‘schakel’ tussen woning en omgeving en vormgegeven binnen de architectuurtaal.

 

     
Integrale ontwerpkeuzes verankeren onze
duurzame kernwaardes in de bouwmethodiek