Studie: Stad x Klimaat


 


opdrachtgever: BNA en TU Delft
partners: Gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam
locatie: Rotterdam
type: studie klimaatadaptatie
duurzame thema’s:


We kunnen niet wachten tot de boel overstroomt: Klimaatbestendige gebouwen.

Dat het klimaat verandert, merken we bijna iedere dag. Dit betekent ook dat we onze steden moeten aanpassen aan hevigere regenbuien en meer hitte. De gedachte achter de studie ‘Stad x klimaat’ is om te kijken wat hierin de rol van gebouwen kan zijn, en specifieker: de 2,2 miljoen sociale huurwoningen in Nederland. In deze studie hebben de ontwerpende disciplines, gemeenten, corporaties en waterbouwkundig ingenieurs samengewerkt aan visies, integrale ontwerpen en stappenplannen voor klimaatbestendige gebouwen en hun directe omgeving. Verschillende teams werkten aan 5 locaties, waaronder ons Team Lage Land Rotterdam.

Scenario’s die meer water binnenlaten

Het is groen in de Rotterdamse Alexanderpolder, maar die vegetatie kan het waterprobleem hier niet oplossen – na een flinke regenbui zwemmen de eenden in het gras. Met ruim 6 meter onder NAP behoren Het Lage Land en Prinsenland tot de laagste woonwijken van Nederland. Ondertussen daalt de bodem en komt het grondwater omhoog. Met pompen en malen gaan ze het hier niet redden in de toekomst. Ons team gooide het dan ook over een andere boeg met drie scenario’s die steeds meer water binnenlaten.

Team Lage Land bestaat uit: Nina Aalbers, Isabella Trabucco (architectuur MAKEN), Raquel Van Donselaar, Menno van der Heijden (HOSPER landscape architecture and urban design), Janneke van der Leer (Sweco) en Fred Prins (GEP Regenwater).
Deze studie hebben we gedaan in opdracht van de BNA en TU Delft, en in samenwerking met Gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam.

Op 22 juni 2020 is de ontwerpstudie Stad x Klimaat feestelijk afgesloten met de lancering van het boek ‘Het gebouw als watermachine’. De publicatie die de resultaten van de ontwerpstudie bundelt is te verkrijgen in de boekhandel en de boekpresentatie is hier terug te zien. Ook publiceerde Trouw een artikel over onze ontwerpstudie, dat is hier terug te vinden.