Een nieuw stuk Rotterdam


Een plan waar je elkaar in tegen komt!

De 7 poorten is een eerbetoon aan het Rotterdamse bouwblok. Een samensmelting van panden, die in verschillende breedtes elkaar opvolgen. Soms met een ritmische herhaling en uitgesproken op hoeken en bij entrees. 7x anders en verbonden door de identiteiten van de poorten en 1 materiaal: de baksteen. Dit plan is in samenwerking ontworpen door 01-10 architecten en Studio ArchitectuurMAKEN.

Rotterdam-Crooswijk-wonen-architectuur-stadsblok

Rotterdam-Crooswijk-wonen-architectuur-stadsblok Rotterdam-Crooswijk-wonen-architectuur-stadsblok

De Knip, Doorwaadbaarheid en Woontypologiën

tamboerstraat_rotterdam_architectuur_stadspoort_schets

Zeven poorten de wijk in

De plekken waar je het blok in- en uitgaat zijn de drager van het plan. De vier zo verschillende straten hebben elk hun eigen poorten. Met een echt stedelijk programma wil je dat deze overgangen een logisch onderdeel vormen van de ruimte.

Als bewoner kom je binnen, vertrouwd met een luxe. In een entree, waar de trap nog meer uitnodigt dan de lift loop je naar boven in het daglicht. Of pak je even de andere uitgang omdat je dan gelijk naast de winkel staat.
De entrees van de winkels liggen in een gewelfde arcade. Hier kom je boven uit de parkeergarage. Je kan hier vanaf twee kanten binnen komen, of je wacht droog met je boodschappen voordat je de tram inspringt. In deze zone is gezocht naar een balans tussen de bedrijfsidentiteit van de supermarkten en een verbijzondering van de gebouwen. Drie identiteiten naast elkaar, zodat ze elkaar versterken en daardoor toekomstbestendig worden. Het geeft een opmaat naar een versterkte wijkeconomie en biedt een volwaardige invulling voor de dagelijkse boodschappen in de wijk.

 

Stadspoorten

In het midden van het plan gebruiken we de breedte van de toegangen voor het maken van bijzondere architectuur in de gevel en in de afwerking. Direct hiernaast rijd je met je auto naar binnen. Zowel bezoeker als bewoner vindt hier haar eigen parkeerplaats. De uitgang van de bergingen is in dit plan een fietserswalhalla. In een dubbelhoge ruimte hangt het gereedschap om een band te lappen en je versnelling af te stellen. Er is net wat meer ruimte dan in je berging en je staat lekker in het daglicht.

Zo geven alle poorten het plan haar uitstraling. Ze geven vorm aan het conflict tussen publiek en privaat. De overgang tussen binnen en buiten wordt met deze aandacht bijzonder en je woning, de winkel of entree van de garage een prettige buurt.

Rotterdamse samples

De 7 poorten horen bij de 7 delen van het bouwblok. Voor elk deel hebben we citaten en elementen uit de architectuur van de wijk opgepakt en hergebruikt in onze ontwerpen. De Rotterdamse aannemersparcelering, metselwerkversieringen, waterslagen en lateien komen op diverse plekken terug in ons plan. Niet als losstaande citaten maar als geïntegreerde oplossing met een nieuwe betekenis. Zo worden bijvoorbeeld de waterslagen versiert met een gatenpatroon waar bewoners zelf een bloempot in kunnen zetten. Waar nodig is de parcelering van een deel verder opgeknipt om aansluiting te vinden bij de schaal van de straat. De typische straat: een afwisseling van de Rotterdamse aannemersparcelering en stadsvernieuwingsblokken. Met oog voor het detail ontstaan de zo herkenbare gevels.

Rotterdam-Crooswijk-wonen-mixed-detaillering

Klimaatadaptief

Het nieuwe stadsblok benut de kansen die klimaatadaptief bouwen biedt. Dit project zal niet alleen een plaats bieden voor veel verschillende doelgroepen maar ook echte stadse natuur zal een plaats krijgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door kleinschalige ingrepen zoals de ornamentiek van de noord en oostgevel in te zetten voor nestkastjes en de waterslagen en lateien te gebruiken als houder voor plantpotten. Op het dak, langs de gevel en in de tuinen wordt watermanagement met natuur gecombineerd door verharding in te ruilen voor groen. Het dak van de supermarkt zal bijvoorbeeld zelfs 85mm water kunnen bufferen en zal ondertussen ook divers beplant zijn. Net als dat dit blok doorwaadbaar is voor mensen zal dit blok ook doorkruist worden door de natuur. Het binnenhof van het blok kan gebruikt worden om een ecologische verbinding tussen de parkbiotoop en de singelbiotoop te maken. Natuur en stad gaan hand en hand samen!

7x divers wonen!

Aan het park komt een chique kop, in hoogte aansluitend op de gebouwen aan de weg. Met zijn dubbele setback kijk je vanaf je terras in de boomkruinen en is er ruimte voor luxe wonen aan het park.
Deze uitzondering is kenmerkend voor onze opzet van het bouwblok. Binnen het stramien dat zorgt voor een effectieve parkeergarage hebben we doeltreffende plattegronden geschetst. Naast de luxe maken we goede appartementen met zonnige buitenruimtes. Naast de winkels maken we in de plint bedrijfsruimtes. Deze ruimtes kunnen samen met de woning op de bel-etage als woon-werkunit worden verhuurd.

Tegenover de school maken we 2-laagse appartementen. Met een privétuin op het dek zit je lekker in de zon. De slaapkamers zitten op de verdieping. Zo zijn ze ideaal voor gezinnen.

Door met twee complementaire architecten aan deze opgave te werken hebben we een echt stuk Rotterdam kunnen ontwerpen. Een balans tussen gepland en ontstaan, met op iedere plek de juiste maat en schaal. Het ontwerp valt hierdoor natuurlijk op z’n plek, zonder dat er verschillen om de verschillen zijn gemaakt. 7 maal anders, maar ontworpen als ensemble.