Spuifront


Een ontwerp voor een nieuwe wijk, die komt te liggen tussen de rivier het Spui en het centrum van Oud-Beijerland. RoosRos, Lagado Architects en Architectuur Maken verbinden door architectonische stijlelementen de moderne wijk met het historische dorp.

Spuifront: samen kom je verder
“Spuifront vraagt om een diversiteit aan architectonische handschriften. Daarom hebben wij als coördinerend architect – in overleg met AM – gekozen voor een divers team van architectenbureaus. Elk bureau heeft bijgedragen aan een fraai ensemble”, aldus Sander Ros van RoosRos Architecten. LAGADO Architects, Architectuur MAKEN en RoosRos Architecten maakten ieder een eigen concept, voordat zij zich gezamenlijk over het geheel bogen.

Hoogtelijnen
Ferry in ’t Veld van Architectuur MAKEN groeide als kind op in Oud-Beijerland: “Ik kan me nog goed het fietsen over de dijk naar mijn opa en oma in Nieuw-Beijerland, of het levensgevaarlijke overzwemmen van het Spui herinneren. Het water is in Oud-Beijerland altijd heel dichtbij. Met een inventarisatie van maximale waterstanden, de hoogte van de dijk en van onze duinen zijn we tot een aantal hoogtelijnen gekomen.” Die verwijzingen naar de raakpunten van land en water zijn overal terug te vinden in de gevelarchitectuur van de donker gekleurde panden.
“Deze lijnen, uitgezet op NAP en strak om het gehele volume getrokken, bepalen in onze gevels de compositie die is vormgegeven door overgangen in materialisatie: van natuursteen naar baksteen, verschillen in metselwerkverband, beëindigingen of materialisatie van de kap”, legt in ’t Veld uit. “Zo komt het narratief, het leven bij en met het water, tot uitdrukking in de gevels. Klimaatadaptief ontwerpen gaat hierin verder dan de ingreep en speelt in op de bewustwording.” De woonkwaliteit van dit plan hangt aan de ligging aan het water, rondom is telkens gezocht naar een goede aansluiting op maaiveld. In ’t Veld wil hierin de geïntegreerde parkeeroplossing benadrukken: “Het dek hierop is door een aantal goed ontworpen opgangen te bereiken. Aan dit gehele dek wordt gewoond en ook de woningen aan de dijkzijde hebben een goede overgang gekregen tussen openbaar en privé.”

“Het plan bestaat uit rust en afwisseling tussen de verschillende stijlen van de bureaus. Daarin hebben we elkaar echt gevonden. Het verhaal van onze gevels wordt juist sterk doordat je ze tussen de andere gevels kan ontdekken en zelf de link moet leggen tussen de composities. Het is de afwisseling die voor de spanning zorgt tussen deze eenvoudige ingrepen”, legt Ferry in ’t Veld uit. In een aantal sessies hebben de drie bureaus open gesprekken gevoerd over de spanning tussen gezamenlijke uitgangspunten en het maken van verschillen. Afzonderlijke uitgangspunten werden bevraagd en soms zelfs uitgewisseld: zo ging Architectuur MAKEN voor hun woningen van verschillende tinten baksteen naar één tint, waar LAGADO juist heel diverse stenen toepaste.


opdrachtgever: AM
partners: LAGADO Architects en RoosRos Architecten
jaar: 2020 – heden
locatie: Oud-Beijerland
type: woningbouw
woningaantallen: 25 (door ArchitectuurMAKEN)
oppervlakte: ca. 2740 m² BVO