Liesbeth List Huisopdrachtgever: Stadgenoot
in ontwikkeling
locatie: Amsterdam
type: zorg
woningaantallen: 36
oppervlakte: 3186 m² BVO
duurzame thema’s:


Een woonzorgcentrum waarbij woonkwaliteit en duurzaamheid hand in hand samengaan in Amsterdam

Als vervolg op het Ramses Shaffy Huis maken we voor de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot, in samenwerking met Stichting Kunstenaarshuizen en Zorggroep Amsterdam Oost een ontwerp voor het Liesbeth List Huis. Het Liesbeth List Huis is bestemd voor kunstenaars zoals schilders, musici, beeldhouwers, schrijvers, balletdansers en acteurs, met een vergevorderde vorm van dementie of een somatische zorgvraag. Samen vormen ze een kleinschalige culturele woongemeenschap. Een gebouw dat het industriële verleden van Oostenburg markeert. Het Liesbeth List Huis heeft een klimaat voor de kunsten en beheerst de kunst van het klimaat, het staat als een object aan het plein met een kloek voorkomen als een fabriek. Zowel het interieur als exterieur herinnert je aan een industrieel pand dat is getransformeerd en nu leeft als nooit daarvoor. Met een pragmatische opzet is het ontwerp flexibel. Het startpunt voor een integraal duurzaam gebouw, met klimaatadaptieve, natuurinclusieve en het OpenBuilding-principe verhogen we de woonkwaliteit voor haar bewoners.

Klimaatadaptief en natuurinclusief

Natuurlijke prikkels zijn goed voor de gezondheid van de bewoners. De natuur helpt om mensen beter om te laten gaan met stress. Vanuit de woningen is er zicht op de stadsnatuur. Op alle buitenruimtes is groen aanwezig. De tuin van het Liesbeth List Huis is de groenere versie het plein, zo voelt het als publieke ruimte en onderdeel van de stad. De elementen staan los in de tuin, je loopt hier makkelijk omheen. Je kan staand en zittend genieten van het groen. Al het groen is op hoogte, een tuin die de zintuigen prikkelt: sensory garden.

Volop groen en wateropslag

Ook dieren krijgen een fijne plek in het Liesbeth List Huis. Er is volop groen aanwezig met wilde stukken op het dak en in de tuin aan de zijkant om een plek te geven aan de echte stadsnatuur. Ook zijn er vleermuizenkasten in de zuidgevel en zijn er nestkasten voor kleine vogels aanwezig in de oostgevel. Ook wordt er veel water opgeslagen dat later gebruikt kan worden. De wateropslag vindt bijvoorbeeld plaats in de tanks onder de plantenbakken.

Woonkwaliteit

We zijn gestart met het ontwerpen van een raam dat goed zicht heeft op straat en plein. Het moet veilig voelen door ruim boven de vloer te starten en geen horizontaal deel hebben wat je zicht kan belemmeren. Met dit mooie grote raam als basis voor de woningen ontstaat grote woonkwaliteit. Aan de onderkant van het raam maakt de gevel per verdieping een andere hoek om het zicht zo vrij mogelijk te houden. De woningen zijn open gehouden en voelen als een creatieve loft of studio. Er kunnen wanden geplaatst worden om het slapen meer af te scheiden van het wonen.

De deur van je woning is bijzonder! Sommige bewoners van het Liesbeth List Huis zullen elke dag een rondje doen over de verdieping. We maken dit herkenbaar en afwisselend. Iedere bewoner heeft namelijk de mogelijkheid naast haar of zijn deur iets persoonlijk te plaatsen. Een affiche van een geweldig optreden, een mooi schilderij of een beeld. Zo wordt ’n rondje een belevenis!

Samen met SKhA en ZGAO willen we invulling geven aan de interieurs. Met ZGAO zullen we focussen op de functionele aspecten van het ontwerp. Is met de medewerkers de indeling van de ruimte te optimaliseren? Is er voldoende overzicht? Hoe kom je de gemeenschappelijke ruimte binnen? Met de Stichting Kunstenaarshuizen willen we kijken hoe we samen de identiteit van het Liesbeth List Huis zo sterk mogelijk kunnen neerzetten. Zoals de voordeuren van de woningen eigen gemaakt kunnen worden, doen we dat samen met de gemeenschappelijke ruimtes. Per verdieping kan er een thema worden gekozen, net zoals bij de Hogeweyk in Weesp. Bijvoorbeeld passend bij een kunststroming of de activiteit; er wordt dan samen gezongen in de gemeenschappelijke woonkamer op de 1e verdieping en geschilderd op de 3e.

amsterdam-architectuur-zorgcentrum-wonen-loft-woonkwaliteit
amsterdam-architectuur-zorgcentrum-wonen-loft-woonkwaliteit
architectuur-oostenburg-amsterdam-zorgcentrum-senioren-wooncomfort-woonkwaliteit
architectuur-amsterdam-buiten-natuur-balkon-zorgcentrum
oostenburg-vide-zorgcentrum
previous arrow
next arrow
Slider

Principe BG

De plint wordt onderdeel van de publieke ruimte door aan te sluiten op de directe omgeving: Open aan het plein en lijnbaanpad. Er is afstand tot de Conradstraat, met het groen ligt de praktijk beschut. Hier is het gebouw goed bereikbaar op de fiets.

OpenBuilding-principe

Het Liesbeth List Huis is ontworpen volgens het OpenBuilding principe: drager en inbouw zijn gescheiden. De structuur kan hierdoor veel langer mee, want installaties, inbouw en zelfs de gevel zijn hier los van aan te passen. Het gebouw is hierdoor ook flexibeler, de indeling is goed aan te passen. De duurzame technieken die nu al worden toegepast op Oostenburg zijn een integraal onderdeel van het ontwerp.

Als een ui is het gebouw opgebouwd in ringen, voor ontsluiting, installatie en natte ruimtes en de woonvertrekken.

In een modern woongebouw is er veel ruimte nodig voor de installaties , het is cruciaal deze boven elkaar te situeren. De architectuur verraadt het al, in de afgeknotte schoorsteen is ruimte voor die installaties. In de schachten en installatieruimtes is er plek voor de warmtepompen, WTW-units en bijbehorende kanalen. Zo wordt BENG haalbaar.  Zo vormen de installaties een integraal onderdeel van het ontwerp.

Flexibiliteit is de basis! Wanneer twee woonunits worden gekoppeld kan op elke plek de gezamenlijke woonruimte worden gemaakt.

Er is een geperforeerde gevel bij de installaties en de zonnepanelen. Deze ventilatie zorgt voor een hogere opbrengst van de pv-panelen. De pv-panelen liggen onder 10º op het dak, een optimum tussen aantallen, opbrengst en maximale bouwhoogte. In totaal passen er 242 panelen op het dak, dit levert een groot deel van de energie voor het Liesbeth List Huis.

De slimste constructies

Om aan de verplichte regenwater-berging te voldoen komt er onder het groendak ruimte voor water. Deze laag is 60mm hoog. De plantjes en substraatlaag isoleren niet maar zorgen wel voor een lagere koellast op het gebouw. De dakbedekking gaat 2x langer mee doordat er geen UV-straling op komt. De slimste constructies gaan eeuwen mee. Daarom scheiden we constructie, installatie en inbouw. Op de vloeren verslepen we de leidingen, met een droogsysteem werken we dit af. De wanden hebben zoveel mogelijk sparingen. Dit principe gaat op voor hout en beton. Met constructeur en bouwer zoeken we een optimum: flexibel en betaalbaar. Met een dunne aluminium gevel en optimalisatie van diktes van elementen zorgen we voor een GO/BVO verhouding van ruim 77%. We winnen hiermee in totaal 25m²! Het verlaagt de hittestress in de stad door een lage thermische massa en lichte kleur. Het is gerecycled en te recyclen, lichtgewicht bij transport en demontabel.

Kunstklimaat

Het Liesbeth List Huis wordt een plek waar een kunstklimaat heerst. Hier komen buurtbewoners kijken naar het optreden van hun kinderen. Genieten van de kunst aan de muur tijdens een kop koffie of de borrel. Kunst en muziek maken met de bewoners als vrijwilliger of artist-in-residence. De bewoners zijn verbonden met de samenleving. De woningen geven de vrijheid om eigen te maken. Als je er werkt of op bezoek komt ben je trots dat de bewoners leven naar hun eigen waardes en op deze manier onderdeel zijn van de stad.

De stoere, industriële kant biedt juist de mogelijkheid een flexibel gebruikersspecifiek interieur te maken. De vormgeving van een monoliet/object aan het plein versterkt de rijkheid van de interieurs van de bewoners en gebruikers. De aansluiting op de straat wordt waar nodig verzacht door de buitenruimtes en is juist open waar het kan. We kijken uit naar een open proces, waar we samen het Liesbeth List Huis vormgeven met een voelbaar kunstklimaat.