Kindcentrum Bleiswijkopdrachtgever: Spectrum SPCO
in ontwikkeling
locatie: IJsvogellaan, Bleiswijk
type: Basisonderwijs en kinderdagverblijf
duurzame thema’s:

 

 


Een toekomstbestendige thuisbasis

In het ontwerp van het toekomstige Kindcentrum in Bleiswijk staat de ontwikkeling van het kind centraal. De huidige basisscholen De Wiekslag en De Poort zullen zich hier gaan vestigen. Wij zien dit als een uitgelezen kans om kinderen iets mee te geven over hoe wij aankijken tegen de samenleving van de toekomst. Duurzaamheid speelt daarin een grote rol. Door dit intrinsiek mee te nemen in het ontwerp voor het gebouw, raken de kinderen op een positieve manier vertrouwd met dit thema. Zo helpen we hen vertrouwd de toekomst tegemoet te gaan!

Gezond, licht en met natuurlijke materialen

Wij vinden het geweldig om aan scholen te werken, omdat we juist hier de kans krijgen om een grote groep mensen te inspireren om op een nieuwe manier te bouwen; gezond, licht en met natuurlijke materialen. Zo gooien we niets zomaar weg, bouwen we in hout en kiezen we voor een modulair en flexibel bouwsysteem.

Belevingswaarde door klimaatadaptieve en natuurinclusieve ingrepen

We bouwen compact en maken maximale ruimte voor een levendige buitenwereld, waarin ook klimaatadaptieve en natuurinclusieve ingrepen belevingswaarde geven aan de leeromgeving en buitenonderwijs mogelijk wordt gemaakt. Op deze wijze creëren we een toekomstbestendige thuisbasis.

Binnen het ontwerpproces zullen workshops worden georganiseerd met de gebruikers waarin de ideale dag van kind/ouder/docent aan bod zal komen. Wij zullen vorm geven aan de dromen en ambities van de gebruikers.