Bosrijk Eindhoven


 


opdrachtgever: Dura Vermeer
jaar: tenderinzending 2020
locatie: Bosrijk, Eindhoven
type: woningbouw
woningaantallen: 41
duurzame thema’s:

 

 


De karakteristieke eik van Bosrijk

Dat is waar het in ons plan om draait. Het geheel is ontworpen rondom de boom van Bosrijk. Stedenbouw, architectuur, landschap, duurzaamheid én biodiversiteit zijn allemaal gebaseerd op of verbonden met de boom.

 

Nieuwe, herkenbare aanvulling op de andere beelden in de tuin

Het stedenbouwkundig ensemble is speciaal om de boom heen ontworpen: geeft ruimte aan de oude Eik. Door het middelpunt van het plan te maken ontstaat er een spannend nieuw evenwicht tussen de twee volumes. De boom wordt zo onderdeel van het nieuwe woongebied maar blijft ook beleefbaar voor alle Bosrijkers! Het hof aan de rechterzijde noemen we de Gaard en aan de linkerzijde de Wal. De in totaal 41 woningen vormen in twee volumes samen één geheel. De gebouwen zijn opgebouwd uit een variatie aan woningtypes: gezinswoningen én levensloopbestendige woningen in verschillende maten bieden woonruimte aan een divers publiek. EIK voegt met het plan twee nieuwe beelden toe aan beeldentuin Bosrijk. De gebouwen zijn in vorm en verschijning een nieuwe, herkenbare aanvulling op de andere beelden in de tuin. Als je wil zou je de Eik zelf ook als beeld kunnen bestempelen!

Stralend middelpunt van het nieuwste cluster

Het ontwerp van het landschap sluit aan bij het landschap in Bosrijk: zij gebruikt inheemse plantensoorten en versterkt het huidig karakter van de plek. In contrast met de grote Eik planten we een flink aantal slanke bomen. Zo valt de Eik extra op als stralend middelpunt van het nieuwste cluster. Het padenstelsel meandert op een informele manier in het groen. Natuur staat centraal en het karakter van Bosrijk wordt extra aangezet. Met zorg en aandacht is door het team ingezet op versterking van de lokale biodiversiteit; beplanting en vogelkastjes zijn mee ontworpen in het geheel. Volledige symbiose tussen natuur, mens en architectuur! Rondom iedere woning is een terras of een pergola ontworpen om zo de overgang van privé naar openbaar op een natuurlijke wijze vorm te geven. Deze plekken geven mensen een plekje van waar zij het kunnen genieten van het buiten zijn, met zicht op het landschap. In het binnenhof zijn privé tuinen gemaakt die grenzen aan collectief groen. Het binnenhof biedt zo een unieke woonkwaliteit: voor de bewoners voelt het alsof ieder een weelderige tuin van 15 meter heeft!

 

In het groen én verbonden met de stad

Wonen is beleving in EIK. Bijzondere plattegronden speciaal ontworpen voor de twee doelgroepen die hier graag zouden wonen: Gezinnen en ouderen. Deze mensen zijn op zoek naar wonen in het groen maar ook verbonden met de stad. EIK biedt met dit plan een nieuwe woonervaring waar de groenbeleving, design en duurzaamheidsambities van afspringen.

Nestkasten

In de architectuur is een grote variatie aan nestkasten geïntegreerd. Niet alle fauna kan bediend worden met nestkasten; deze soortgroep vindt leefgebied in de kruid-, struik- en boomlagen in het landschap. De gebouwen bieden niet alleen nestplekken aan typische stadsvogels als huismus en de gierzwaluw op de koele noord- en oostgevels, maar ook ruimte voor metselbijen, dag- en nachtvlinders en andere insecten aan de zonnige zuidgevels. Vleermuizen vinden ruimte in geïntegreerde vleermuiskasten op verschillende hoogtes en windrichtingen. Vogels uit de omringende bossen vinden in EIK hun voedsel of een schuilplaats. Naar mate de bomen ouder worden, sluit het landschap steeds beter aan op het volwassen bos in de omgeving.