Circulaire woningbouw in Arnhem


architectuur_maken_circulair_woningbouw_arnhem

Bewustwording, participatie en ontmoeting

Er is steeds meer bewustwording wat de klimaatverandering voor gevolgen heeft. Daarom hebben we voor een locatie aan de Rijn in Arnhem een plan gemaakt dat naast energie, ook op het gebied van flexibiliteit, innovatie, circulariteit en gezondheid de juiste impact heeft. Deze impact is technisch, sociaal en adaptief. De vooruitstrevende duurzaamheidsambities creëren bewustwording, participatie en ontmoeting. Het plan is ontwikkeld samen met Strukton Worksphere, Buro Bouwfysica en Arons en Gelauff.

toekomst-en-Innovatie-woningbouw-binnenstedelijk

1. circulair beton; 2. miscanthus in de gevel; 3. biobased & makkelijk vervangbaar; 4. maximale flexibiliteit; 5. biobased & makkelijk vervangbaar; 6. infiltratie; 7. postcoderoos; 8. lichtgewicht houten opbouw; 9. miscanthus binnenwanden

Reversed engineering

We zijn begonnen met het einde: “Hoe kunnen we de gevels zo ontwerpen dat ze weer uit elkaar gehaald kunnen worden?” Reversed engineering vormt de basis voor het circulaire ontwerp. Hiermee zijn de nieuwe gebouwen op een veranderende toekomst voorbereid.
Het blok aan de Trans krijgt een biobased beton gevel door toevoeging van olifantsgras, Miscanthus Giganteus. Een procedé dat door Strukton als bewezen wordt toegepast in de infrabouw. Dit Nederlandse gras slaat 6x meer CO2 op dan gemiddeld in hout wordt gedaan. Ook de binnenwanden van alle woningen zullen worden gerealiseerd met Miscanthus in beton.

flexibiliteit_woningbouw_gebouw_architectuur_toekomst

1. eenvoudig te transformeren tot hotel of zorgcomplex; 2. ‘friends-apartments’; 3. flexibele parkeerkelder; 4. vrije indelingsmogelijkheden door een compacte organisatie van de kern.

Door de grote mix aan typologieën, is ook bij transformatie een toekomstbestendige en nog meer diverse invulling te realiseren. De vloeren zijn geschikt voor een hogere belasting en er zijn doorbreekbare zones gemaakt, waardoor andere functies zoals bijeenkomst, kantoor en logies mogelijk zijn. De uitstekende toegankelijkheid maakt het plan levensloopbestendig.

De ultieme woon-werkwoning

De hoge begane grond biedt de mogelijkheid om deze bij de woning te trekken of bijvoorbeeld als atelier, boutique of lunchroom te gebruiken. Het houten casco met houten vloeren geeft de woning extra flexibiliteit op de verdieping.

binnenstad_hittestress_klimaatadaptief_woning_winkel

We brengen de koelte van de Rijn de binnenstad in. Arnhem is een voorloper met een hittekaart in de structuurvisie, en het bovengronds brengen van de St. Jansbeek. Arnhemmers krijgen steeds beter door wat de klimaatverandering voor gevolgen heeft doordat deze zichtbaarder worden. De klimaatadaptieve ingrepen in het plan zorgen daarmee ook voor bewustwording, participatie en ontmoeting.

190220_materials_lettertype_GIF-shading-adding

1. Minerale grondstoffen (zoveel mogelijk uit reststromen); 2. bio-based grondstoffen; 3. overige grondstoffen.

Een flexibele en toekomstbestendige indeling

Wanneer komen welke materialen uit het gebouw weer beschikbaar en hoe kunnen we dat in de grondstoffenkringloop houden? Door het toepassen van de R10 methode kunnen we dat voor alle onderdelen in het gebouw beantwoorden. De toegepaste materialen in het ontwerp zijn geminimaliseerd. De uitgangspunten die hierbij zijn gehanteerd zijn: 1. Pas hergebruikte materialen toe; 2. Gebruik bio-based materialen. Voor onderdelen waarbij het meer energie kost om deze in de grondstoffenkringloop terug te brengen hebben we de levensduur verlengd. Zo heeft het casco een flexibele en toekomstbestendige indeling, waarmee deze zeker 20 jaar langer mee gaat.

architectuur_maken_diagram_hittekaart_flexibel-programma_groenstructuur_waterberging

1. geel=commercieel, blauw=wonen; 2. GSI 1:1 (GreenSpaceIndex); 3. Hittekaart, koelte de stad in!