Ontwerpproces Bosrankstraat

Helen en Pieter wilde in hun zoektocht naar het perfecte huis, graag weten waar ze hun geld aan uitgeven. Zij hebben een kavel in Amsterdam Noord. Van bouwers kregen zij snel een richtprijs voor de woning zonder dat er gesproken was over de toegepaste materialen, uitstraling of inrichting. Een prijs op basis van de vierkante meters.

Wij hebben Helen en Pieter aangeboden om te onderzoeken hoeveel verschillende constructies en materialen kosten. Om later met deze kennis hun huis te kunnen ontwerpen.

Bouwsystemen
De verschillende bouwsystemen die wij hebben onderzocht zijn in te delen in: staal, hout, beton en traditioneel. In al deze systemen is het mogelijk om de woning op te bouwen uit losse onderdelen of prefab-elementen. Een groot voordeel van het prefabriceren van je huis is dat de bouwtijd op de locatie kort is. Het vraagt echter om een behoorlijke voorbereiding. De prefab-elementen zijn niet makkelijk aan te passen op de bouw. Je verliest op dat moment je voordeel. Tevens zijn veel systemen duurder wat niet opweegt tegen de besparing van een kortere bouwtijd. De keuzes om voor een dergelijk systeem te kiezen kunnen zijn: korte bouwtijd, uitstraling of gevoel, liefde voor een bepaalde techniek. Wij hebben de leveranciers gevraagd wat de perfecte plattegrond zou zijn voor hun bouwsysteem binnen onze kavelgrenzen.

bouwsystemen woonhuis amsterdam

De leveranciers van bouwproducten zijn gewend om op een ontwerp te reageren. Opvallend was dat zij op de omgekeerde vraag geen antwoord hebben. Daarom hebben wij vanuit de verschillende systemen een aantal plattegronden ontwikkeld. De plattegronden zijn afgestemd op de ideale overspanning van het systeem, de maat van de elementen en de benodigde afwerking. De kosten van vernieuwde bouwconcepten lopen snel op wanneer de plattegrond wordt aangepast naar de wensen van de opdrachtgever. Terwijl aanpassingen bij een meer traditionele bouw nauwelijks van invloed zijn op de prijs. Prijstechnisch gezien is de traditionele bouw flexibeler.

fv404_schemas-WBVolume en kosten
Wij hebben onderzocht wat de invloed van de vorm van het bouwvolume is op de prijs. Hiervoor hebben we drie modellen gemaakt; 1. smal, 2. traditie of 3. patio. Naast de prijs hebben we voor Helen en Pieter de verschillende ruimtelijke voordelen van de modellen benoemd. Door zelf een elementenbegroting te maken hebben we aan de verschillende modellen een prijskaartje gehangen. Door het verschil in de modellen wordt goed duidelijk door welke elementen de prijs per model wordt opgedreven.

Model 1. smal; heeft de laagste prijs in onze elementenbegroting. Het gebouw heeft een kleinere overspanning wat gunstig is voor de dikte van de vloeren. Door de smallere ruimtes zijn er ook minder scheidingswanden nodig, minder deuren en minder afwerking. Tevens is de afstand tussen voor- en achtergevel klein, het huis wordt hierdoor heel erg licht.
Model 2. traditie; dit model was het duurste in onze elementenbegroting. Deze plattegrond is gemaakt in samenwerking met de verschillende leveranciers van bouwproducten, aangepast op standaard maten. De grootste reden dat deze plattegrond het duurste is, is het grote aantal vierkante meters dat gemaakt moeten worden voor gangen, overloop en trappen.
Model 3. patio; een gemiddelde prijs met een bijzonder volume. De maximale oppervlakte van het kavel is bebouwd in dit model. Daardoor heeft het slechts een begane grond en eerste verdieping. De kosten voor fundering en constructie zijn hoog, de gevel oppervlakte is klein. Dit volume dicteert de plattegrond en het leven in de woning doordat het lastig is om midden in de woning, voornamelijk op de begane grond, licht te krijgen.

interieur amsterdam noord

Woonwensen
Tijdens de onderzoeken hebben wij veel contact gehad met Helen en Pieter. Zij hebben niet hun voorkeur aangegeven om ons niet te beïnvloeden. Zo bleef het advies dat wij konden geven zo objectief mogelijk. Na het afronden van de onderzoeken hebben we goed geluisterd naar hun woonwensen, referentiebeelden en voorkeuren. Samen kozen wij voor materiaal, plattegrond en volume. Met die uitgangspunten maakte we een ontwerp. De kosten zijn met een elementenbegroting inzichtelijk gemaakt.

bosrankstraat
Aannemer selectie
Wij hebben verschillende aannemers gevraagd een offerte te maken voor de bouw van het woonhuis. Samen met een kostendeskundige hebben we de prijzen beoordeeld en vergeleken. Een dergelijk vergelijk geeft veel inzicht wat de aannemer aanbiedt voor welke prijs, grote prijsverschillen blijven lastig te verklaren. Een selectie van de aannemers heeft hun offerte gepresenteerd. Onze inzichten in de aangeboden offerte hebben wij gedeeld met de aannemers. Uiteindelijk beslist de opdrachtgever op basis van de aangeboden offerte en het gevoel bij de aanbieding en aannemer.

zwart_modern_woonhuis

Omgevingsvergunning
Voordat er gebouwd kan worden dient de gemeente toestemming te verlenen middels het verstrekken van een omgevingsvergunning (oude bouwaanvraag). De Bosrankstraat is welstand vrij. We zijn daarom vrij te ontwerpen wat we willen. Wel moet het huis voldoen aan het bouwbesluit. Dit is de geldende regelgeving voor alles dat gebouwd wordt in Nederland. Alle woningen in de Bosrankstraat zijn bijzonder en zelfs de straat wordt door de bewoners ontworpen. De toekomstige bewoners hebben zelf een maquette gemaakt en het gehele plan gepresenteerd aan wethouder Maarten van Poelgeest.

Bouwteam
Nu de selectie van de aannemer heeft plaatsgevonden kunnen we samen met de hoofdaannemer en onderaannemers het plan verder verfijnen. De installateurs werken het installatieconcept verder uit. De aannemer bemonstert kleine stukken van de toegepaste materialen. Door samen met de aannemer en opdrachtgever na te denken over het huis komen we tot een beter plan. Deze openheid zorgt voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het succes van de bouw.

maquette zelfbouw amsterdam

Start bouw


We zijn dit najaar begonnen met bouwen!

volg de bouw via Facebook:

https://www.facebook.com/architectuurmaken