prijsvraag who cares


Samen met sociaal gerontologe Sjaan Abel en Marjon Damen werkte we met veel plezier aan onze inzending voor de prijsvraag who cares, ook te zien op: https://prijsvraagwhocares.nl/inzendingen/ader+levendig+carnisse+voor+mekaar/
whocares_carnisse_architectuur
Leven is bewegen. De dagelijkse gang van zaken is de drijfveer voor ieder mens, zorgen voor elkaar geeft zin. Niet langer hoeven we onderscheid te maken tussen ziek en gezond. In een omgeving waar iedereen een plek heeft en kan leven, leven we met elkaar en neemt een ieder deel.

Het plan is gebaseerd op de historische opzet van de wijk, bestaande sociale netwerken en reeds aanwezige functies. Door leegstaande winkelpanden aan de Ader te activeren en nieuwe toe te voegen, krijgt de straat zijn betekenis terug.

We voorzien een ‘explosie’ van ouderen in onze samenleving. De huidige vorm van gezondheids- en ouderenzorg is niet langer houdbaar. Ons plan is onder andere gebaseerd op de medische vooruitgang die langer thuis wonen mogelijk maakt.
Maatwerk biedt de oplossing. Er is afstemming tussen bewoner, woning en wijk.

Zorg en ontmoeting worden het hart van de wijk. De dagelijkse beweging van en naar plekken waar men deel kan nemen aan de essentiële onderdelen van het leven wordt gestimuleerd en ondersteund. Zelfredzaamheid neemt toe, kosten van de zorg nemen af.

De Ader wordt gefaseerd gerealiseerd. Zo blijft het plan beheersbaar en de fasering zorgt voor een natuurlijke verankering in Carnisse.
WhoCares_architect_winnaar