Oostenburgereiland


SGN_oostenburg001w

Met Stadgenoot werken wij aan het ontwerp van een woongebouw met meer dan 100 sociale huur studio’s. Hiervoor hebben wij een vernieuwend concept bedacht met 2-zijdig georienteerde studio’s en een circulaire hal. Stadgenoot heeft in samenwerking met ArchitectuurLokaal een ontwerpatelier georganiseerd waarbij 4 startende architectenbureau’s zijn geselecteerd voor het ontwerp van meerdere (sociale) huurcomplexen op twee kavels op het eiland. Wij werken aan het blok aan het spoor op kavel 2.
 
Het flexibele woongebouw dat wij ontwerpen heeft een bouwstructuur die zowel de huidige vraag beantwoordt als op veranderingen is voorbereid. Nu worden het studio’s, in de toekomst misschien ouderenwoningen. De woning kijkt uit richting het Ij en op de zuidzijde naar het binnenterrein. De galerijen zijn extra breed en je mag hier een tafel of bankje neerzetten. Het wordt een gezellige plek waar je, je buren kent.
 
Naast dit woongebouw komt een circulaire hal. Deze hal wordt gebouwd van oude zwenkarmen die in de werkspoorhal aanwezig waren en andere vrijgekomen onderdelen afkomstig uit gebouwen uit de buurt. De functie van het gebouw onderschrijft het idee van een nieuwe economie die verschuift van bezit naar duurzaam gebruik. Het collectieve komt in deze hal samen. In ons voorstel maken we van deze hal een plek waar fietsen worden gestald en gedeeld. Er komt een wasbar en je kan hier spullen ruilen en delen. Zoals je billy-boekenkast, ander meubilair of gereedschap. Op het gezamenlijke dakterras kijk je uit op de binnentuin en kan je genieten van de zon.

oostenburg_architect-masterplanSchetsen gemaakt tijdens het ontwerpatelier voor het studiogebouw en circulaire fietsenstalling:

architect_oostenburg_stadgenoot architect_amsterdam_stadgenoot amsterdam_oostenburgereiland_stadgenoot amsterdam_architect_nieuwbouw

Stadgenoot selecteert vier jonge architectenbureaus:
Architectuur Maken heeft een uitdagende en radicale visie op circulariteit die tegelijkertijd van realiteitszin getuigt.”